Ba công khai

Ba công khai
Hình ảnh 3 công khai
Kế Hoạch 3 công khai


THỰC HIỆN CÔNG KHAI CỦA 
CƠ SỞ GIÁO DỤC

Mầm non Hòa Lợi

 Nội dung công khai
1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
a) Cam kết chất lượng giáo dục: Mức độ về sức khỏe, năng lực, hành vi mà trẻ em sẽ đạt được sau mỗi lớp học, chương trình giáo dục mà cơ sở tuân thủ, các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục của cơ sở giáo dục (Theo Biểu mẫu 01- trong phụ lục của quy chế).
b) Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục thực tế:Công khai số trẻ /lớp, số trẻ học bán trú, số trẻ khuyết tật học hòa nhập, kết quả phát triển sức khỏe của trẻ, số trẻ m học các chương trình chăm sóc giáo dục, có sự phân chia theo các độ tuổi (Theo Biểu mẫu 02- trong phụ lục của quy chế).
c) Đạt chuẩn Chất lượng giáo dục:
- Năm học 2019- 2020 : Lập kế hoạch Trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục.
2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
a) Cơ sở vật chất:

Diện tích đất, sân chơi, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng, diện tích các loại phòng học và phòng chức năng, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng các thiết bị dạy học đang sử dụng, tính bình quân trên một nhóm hoặc lớp (Theo Biểu mẫu 03 - trong phụ lục của quy chế).
b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:

Số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo (Theo Biểu mẫu 04 - trong phụ lục của quy chế).Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo.
3. Công khai thu chi tài chính:
a) Tình hình tài chính của trường: 
Thực hiện quy chế công khai tài chính theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2017 của Bộ tài chánh về hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách nhà nước, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ,b) Học phí và các khoản thu khác từ học sinh:

Mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho 2 năm học tiếp theo.
c) Các khoản chi theo từng năm học:
Các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập; Mức thu nhập hàng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất); mức chi thường xuyên/1 học sinh; Chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.
d) Kết quả kiểm toán (nếu có):

Thực hiện công khai kết quả kiểm toán theo quy định tại Nghị định số 91/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây